Piotr Blajer, ofm

Prof. di Esegesi NT

 

Blajer Piotr

Luogo di nascita: Przemyśl (Polonia)
Provincia francescana di Santa Maria degli Angeli, Kraków (Polonia)

Titoli di studioLicenza in Scienze Bibliche e Archeologia (SBF, Gerusalemme, 2008)
Dottorato in Teologia con specializzazione biblica (Catholic University of America, Washington, 2012)

Posizione: Professore aggiunto

Blajer Piotr

Articoli scientifici
– “Centurion’s ‘Slave’ or ‘Servant’: A Narrative Study of Luke 7:1-10”, Liber Annuus 72 (2022) 277-306.
– “Δείξατέ μοι δηνάριον (Łk 20,24) - Monety używane w Palestynie na kartach Ewangelii”, The Biblical Annals 13/1 (2023) 103-132.
– “The Usage of ἀνήρ [anēr] and ἄνθρωπος [anthrōpos] in the Healing of the Gerasene Demoniac (Luke 8:26-39)”, Collectanea Theologica 92/2 (2022) 35-64.
– “Czy Duch Święty jest bohaterem Dziejów Apostolskich na równi z Apostołami?”, Biblica et Patristica Thoruniensia 15 (2022) 9-25.
– “Luke’s Skillful Account of the Unsuccessful Inaugural Speech in Nazareth: A Narrative Study of Luke 4:16-30”, Liber Annuus 71 (2021) 189-210.
– “Function and Purpose of the Five Major Travel Notices in Luke: The Structure of the Lukan Journey Section Reconsidered”, Liber Annuus 71 (2021) 211-228.
– “A Great Sign Appeared in the Sky. Audience-Oriented Criticism of Revelation 12:1-6”, The Biblical Annals 12/1 (2022) 45-63.
– “La «mano» di Luca nella parabola del fariseo e del pubblicano (Luca 18,9-14)”, Biblica et Patristica Thoruniensia 14 (2021) 471-484.
– “Salvezza di Israele e delle genti in Luca-Atti. Analisi narrativa di alcuni passi dell’opera lucana”, Riječki Teološki Časopis 56/1 (2021) 5-23.
– “Questi scese giustificato a differenza di quello. L’analisi narrativa illumina la parabola del fariseo e del pubblicano (Luca 18,9-14)”, The Biblical Annals 11/3 (2021) 497–518.
– “Jesus, the Apostle and High Priest of Our Confession. Audience-Oriented Criticism of Heb 3:1-6”, The Biblical Annals 11/2 (2021) 281–300.
– “Miłosierdzie jako istotny temat Ewangelii według świętego Łukasza”, Polonia Sacra 24 (2020) 5–18.
– “Nadzieja zawieść nie może. Biblijne podstawy nadziei”, In Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku, ed. M. Wysocki - J. Pałucki - M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, 145-160.
– “God Revealed His Righteousness in Christ Death on the Cross”, in “Omnium artifex docuit me sapientia” (Mdr 7,21). Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. rocznicę urodzin, ed. D. Sztuk, Warszawa 2019, 31-49.
– “What is the Purpose of the Older Brother in the Parable? A Narrative Study of Luke 15”, Liber Annuus 67 (2017) 127-149.
– “Ewangelia Łukasza – świadectwo prawdziwości otrzymanego pouczenia”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 68/2 (2015) 159-173.
– “The Limit of the Lukan Journey Section Reconsidered”, Liber Annuus 64 (2014) 255-271.
– “The Parable of the Pounds or Talents: One Story in Two Different Contexts”, Liber Annuus 63 (2013) 275-292.

Recensioni
– Mascilongo P. - Landi A., Tutto ciò che Gesù fece e insegnò. Introduzione ai Vangeli sinottici e agli Atti degli Apostoli (Graphé. Manuali di introduzione alla Scrittura 6), Eledici, Torino 2021, pp. 408, in Liber Annuus 72 (2022) 691-696.

Altri
– “Biblical Input - Psalm 25”, in La vocazione francescana tra perseveranza e appartenenza. Acta del XIII Consiglio Internazionale per la Formazione e gli Studi, Roma 2014, 11-14
– “Daily reflection on Psalm 25”, in La vocazione Francescana tra perseveranza e appartenenza. Acta del XIII Consiglio Internazionale per la Formazione e gli Studi, Roma 2014, 15-16.

Articoli di divulgazione in polacco (scelta)

– “Triduum Paschalne w Jerozolimie”, Ziemia Święta 1/101 (2020) 8-17.
– “Sala na Górze. Ustanowienie sakramentu eucharystii w Wieczerniku”, Ziemia Święta 1/101 (2020) 32-36.
– “Podróże Jezusa do Jerozolimy”, Ziemia Święta 4/100 (2019) 28-31.
– “Panie nie jestem godzien. Spotkanie rzymskiego setnika z Jezusem”, Ziemia Święta 3/99 (2019) 32-35.
– “Podróż Józefa do Egiptu”, Ziemia Święta 2/98 (2019) 16-19.
– “Podróż Abrahama do Ziemi Kanaan”, Ziemia Święta 1/97 (2019) 16-19.
– “Rut – Moabitka w rodowodzie Jezusa”, Ziemia Święta 4/96 (2018) 12-15.
– “Estera – emigrantka królową Persji”, Ziemia Święta 3/95 (2018) 22-25.
– “Rachela – umiłowana żona patriarchy Jakuba”, Ziemia Święta 2/94 (2018) 12-15.
– “Sara – kobieta, która stała się matką ludów”, Ziemia Święta 1/93 (2018) 12-15.
– “Księga Koheleta. Bezkompromisowy sceptyk czy głęboko wierzący”, Ziemia Święta 4/92 (2017) 12-15.
– “Księga Przysłów. Antologia Mądrości Izraela”, Ziemia Święta 3/91 (2017) 22-25.
– “Księga Psalmów. Modlitwa Narodu Wybranego i Kościoła”, Ziemia Święta 2/90 (2017) 16-19.
– “Księga Hioba. Historia sprawiedliwego i bogobojnego człowieka”, Ziemia Święta 1/89 (2017) 8-11.
– “Wieczernik. Spotkanie zmartwychwstałego z uczniami”, Ziemia Święta 4/88 (2016) 12-15.
– “Przypowieść o zagubionej owcy”, Ziemia Święta 3/87 (2016) 22-25.
– “Przypowieść o Synu Marnotrawnym. Pytanie o Ojca”, Ziemia Święta 2/86 (2016) 22-25.
– “Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Pytanie o bliźniego”, Ziemia Święta 1/85 (2016) 22-25.
– “Nieuczciwy zarządca. Za jaki czyn pochwalił Jezus zarządcę w przypowieści”, Ziemia Święta 4/84 (2015) 16-19.
– “Przypowieść o siewcy”, Ziemia Święta 3/83 (2015) 16-19.
– “Przypowieść o bogaczu i Łazarzu”, Ziemia Święta 2/82 (2015) 16-19.
– “Studium Biblicum Franciscanum. Początki i działalność”, Ziemia Święta 1/81 (2015) 22-25.
– “Sanktuarium świętej Anny”, Ziemia Święta 4/80 (2014) 22-25.
– “Chrześcijańskie Centrum Informacyjne. Historia i działalność”, Ziemia Święta 3/79 (2014) 16-19.
– “Mur Płaczu. Niewielki ocalały fragment świątyni jerozolimskiej”, Ziemia Święta 2/78 (2014) 8-11.
– “Bramy Starej Jerozolimy. Ozdobne elementy murów miejskich”, Ziemia Święta 1/77 (2014) 45-52.
– “Kampania faraona Szeszonka w Palestynie. Splądrowanie światyni i pałacu królewskiego w Jerozolimie”, Ziemia Święta 4/76 (2013) 22-25.
– “Luksor - Starożytne Teby”, Ziemia Święta 3/75 (2013) 26-29.
– “Abu Simbel. Cichy świadek potęgi faraona”, Ziemia Święta 2/74 (2013) 22-25.
– “Egipt w Biblii. Kraj prześladowania czy miejsce schronienia”, Ziemia Święta 1/73 (2013) 26-29.
– “Betania. Miejsce działalności Jana Chrzciciela”, Ziemia Święta 4/72 (2012) 26-29.
– “Macheront. Miejsce śmierci Jana Chrzciciela”, Ziemia Święta 3/71 (2012) 26-29.
– “Madaba – miasto mozaiki”, Ziemia Święta 2/70 (2012) 26-29.
– “Pella – miasto w górze. Miejsce schronienia prześladowanych chrześcijan”, Ziemia Święta 1/69 (2012) 26-29.
– “Królowe Jerozolimy. Pięć kobiet, które rządziły w świętym mieście”, Ziemia Święta 4/68 (2011) 16-19.
– “Machabeusze. Od zbrojnego powstania do królestwa”, Ziemia Święta 3/67 (2011) 16-19.
– “Faryzeusz i celnik. Kto odszedł do domu usprawiedliwiony?”, Ziemia Święta 2/66 (2011) 26-29.
– “Gdzie urodziła się Matka Boża. Nazaret, Betlejem, Seforis czy Jerozolima?”, Ziemia Święta 1/65 (2011) 26-29.
– “Arka Przymierza. Najcenniejszy sprzęt w świętym przybytku Żydów”, Ziemia Święta 3/63 (2010) 16-19.
– “Sziwta. Pustynne miasto czy centrum agrokultury”, Ziemia Święta 2/62 (2010) 16-19.
– “Awdat - miasto na pustyni. Karawanseraj na styku dwóch ważnych szlaków handlowych”, Ziemia Święta 1/61 (2010) 16-19.
– “Księgi liturgiczne Samarytan”, Ziemia Święta 4/60 (2009) 6-7.
– “Kroniki Samarytan”, Ziemia Święta 3/59 (2009) 6-7.
– “Targum Samarytański”, Ziemia Święta 2/58 (2009) 6-7.
– “Pięcioksiąg Samarytański”, Ziemia Święta 1/57 (2009) 6-7.
– “Bet Szearim. Żydowskie katakumby”, Ziemia Święta 4/56 (2008) 8-11.
– “Cezarea nadmorska. Miasto-port nad Morzem Śródziemnym”, Ziemia Święta 3/53 (2008) 22-25.
– “Sanhedryn. Najwyższa władza religijna i sądownicza”, Ziemia Święta 3/51 (2007) 32-35.
– “Dobra Nowina. Opisy życia i działalności Mistrza z Nazaretu”, Ziemia Święta 1/49 (2007) 16-19.
– “Hebron i Mamre. Pierwszy skrawek Ziemi Obiecanej”, Ziemia Święta 2/46 (2006) 22-25.

Blajer Piotr

Anno Accademico 2022-2023
- Esegesi NT: The Gospel of Luke: Jesus’ Journey to Jerusalem: Part I

Negli anni accademici passati
- Esegesi NT e seminari (Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli)
- Escursioni archeologiche (Turchia e Grecia)
- Morfologia greca